30 1960


Uimhir 30 de 1960.


ACHT NA bPINSEAN SEIRBHÍSE MÍLEATA (MÉADÚ), 1960.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT CHUN PINSIN FAOI ACHTANNA NA bPINSEAN SEIRBHÍSE MÍLEATA, 1924 GO 1960, A MHÉADÚ, LE hÉIFEACHT ÓN 1ú LÁ DE LÚNASA, 1960. [15 Samhain, 1960.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Pinsin a mhéadú.

1. —Déanfar pinsean is iníoctha an 1ú lá de Lúnasa, 1960, faoi Achtanna na bPinsean Seirbhíse Míleata, 1924 go 1960, a mhéadú, le héifeacht ón lá sin (agus an lá sin a áireamh), cúig faoin gcéad.

Gearrtheideal agus comhlua.

2. —(I) Féadfar Acht na bPinsean Seirbhíse Míleata (Méadú), 1960 , a ghairm den Acht seo.

(2) Folóidh an comhlua Achtanna na bPinsean Seirbhíse Míleata, 1924 go 1960, an tAcht seo.