41 1960


Uimhir 41 de 1960.


AN tACHT IOMPAIR, 1960.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DÁ CHUMASÚ DO CHÓRAS IOMPAIR ÉIREANN AN CHANÁIL RÍOGA A DHÚNADH IN AGHAIDH LOINGSEOIREACHTA AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN DÚNADH SIN. [21 Nollaig, 1960.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

An Chanáil Ríoga a dhúnadh.

1958, Uimh. 19 .

1. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “an Bord” Córas Iompair Éireann;

ciallaíonn “an Chanáil” an Chanáil Ríoga.

(2) Féadfaidh an Bord an Chanáil nó aon chuid di a dhúnadh in aghaidh loingseoireachta.

(3) Ní dhúnfaidh an Bord an Chanáil ná aon chuid di mura mbeidh an Bord, dhá mhí ar a laghad sula ndéanfaidh sé sin, tar éis fógra á rá go bhfuil ar intinn aige sin a dhéanamh a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus i cibé nuachtáin a léitear sa cheantar ina bhfuil an Chanáil nó an chuid sin agus is cuí leis an mBord.

(4) Ní dhéanfaidh dúnadh na Canáile nó aon choda di an Bord a scaoileadh ó aon oibleagáidí (lena n-áirítear oibleagáidí maidir le tuiliú a chosc nó le siltean) a bheidh ar an mBord maidir leis an gCanáil nó leis an gcuid, seachas an oibleagáid í a choimeád ar oscailt agus ar staid cheart chun loingseoireachta.

(5) Tar éis an Chanáil nó aon chuid di a dhúnadh féadfaidh an Bord agus an t-údarás bóthair ar laistigh dá limistéar feidhmiúcháin atá aon droichead thar an gCanáil nó thar an gcuid comhaontú a dhéanamh chun an droichead agus an oibleagáid é a chothabháil a aistriú chun an údaráis bhóthair sin, agus féadfaidh sé an comhaontú sin a chur i gcrích.

(6) Is feidhm fhorcoimeádta chun críocha na n-achtachán a bhaineann le húdarás bóthair feidhmeanna an údaráis sin faoi fho-alt (5) den alt seo.

(7) Ní bheidh feidhm ag alt 23 den Acht Iompair, 1958 , maidir leis an gCanáil.

Gearrtheideal.

2. —Féadfar an tAcht Iompair, 1960 , a ghairm den Acht seo.