39 1964


Uimhir 39 de 1964.


AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHTANNA (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1964

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO DHAINGNIÚ ORDAITHE A RINNEADH FAOIN ACHT D'FHORCHUR DLEACHT, 1957 , AGUS ORDUITHE ÁIRITHE A RINNEADH FAOIN ACHT SIN AGUS FAOIN ACHT AIRGEADAIS, 1962 . [22 Nollaig, 1964.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Orduithe a dhaingniú.

1957, Uimh. 7 .

1962, Uimh. 15 .

1957, Uimh. 7 .

1. —(1) Daingnítear leis seo na hOrduithe ar leithligh a luaitear sa dara colún de Chuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus a rinneadh faoin Acht d'Fhorchur Dleacht, 1957 , agus faoin Acht Airgeadais, 1962 .

(2) Daingnítear leis seo an tOrdú a luaitear sa dara colún de Chuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, agus a rinneadh faoin Acht d'Fhorchur Dleacht, 1957 .

(3) Na sonraí a luaitear sa chéad cholún agus sa tríú colún, faoi seach, den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo maidir leis na hOrduithe a luaitear sa dara colún den Sceideal sin, is chuige amháin a cuireadh isteach sa Sceideal sin iad chun gur fusaide tagairt do na hOrduithe sin agus iad a aithint, agus, dá réir sin, ní dhéanfaidh aon ní sa chéad cholún sin ná sa tríú colún sin difear d'fhorléiriú, ná teorannú ná rialú ar oibriú, an ailt seo agus an dara colún den Sceideal sin.

Gearrtheideal.

2. —Féadfar an tAcht d'Fhorchur Dleachtanna (Orduithe a Dhaingniú), 1964 , a ghairm den Acht seo.

AN SCEIDEAL

Cuid I

Uimhir agus Bliain na hIonstraime Reachtúla

Teideal

Ábhar Ginearálta

(1)

(2)

(3)

Uimh. 12 de 1963 .

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 132) (Táirgí Iarainn agus Cruach), 1963.

An dleacht ar tháirgí áirithe iarainn agus cruach a leasú.

Uimh. 90 de 1963.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 134) (Adhmad), 1963.

An dleacht ar adhmad áirithe a leasú.

Uimh. 136 de 1963.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna Uimh. 135) (Stánphláta), 1963.

Leatháin áirithe iarainn agus chruach agus plátaí stánchlúdaithe a dhíolmhú ó dhleacht.

Uimh. 182 de 1963.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 136) (Gloiní Óil), 1963.

An dleacht ar ghloiní óil áirithe a leasú.

Uimh. 183 de 1963.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 137) (Troscán Adhmaid), 1963.

An dleacht ar throscán adhmaid a leasú.

Uimh. 259 de 1963.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 139) (Cré-Leacáin Urláir), 1963.

An dleacht ar chréleacáin urláir áirithe a leasú.

Uimh. 260 de 1963

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 140) (Clúdaigh Urláir), 1963.

An dleacht ar chlúdaigh urláir a leasú.

Uimh. 261 de 1963.

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 141) (Abhrais Lín), 1963

An dleacht ar abhrais áirithe a leasú.

Cuid II

Uimhir agus Bliain na hIonstraime Reachtúla

Teideal

Ábhar Ginearálta

(1)

(2)

(3)

Uimh. 262 de 1963

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 142) (Laghdú ar Rátaí Dleachtanna Custam), 1963.

Laghdú ar rátaí áirithe dleachtanna custam.