7 1969


Uimhir 7 de 1969


AN tACHT UM MAINISTIR NA CROISE NAOFA (CONTAE THIOBRAID ÁRANN), 1969

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DÁ CHUMASÚ DO CHOIMISINÉIRÍ NA nOIBREACHA POIBLÍ IN ÉIRINN MAINISTIR NA CROISE NAOFA I gCONTAE THIOBRAID ÁRANN, AN TRIAN THUAIDH A ATHCHÓIRIÚ LE hAGHAIDH CUSPÓIRÍ EAGLASTA, DO LEASÚ ALT 25 (1) DEN IRISH CHURCH ACT, 1869, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE ÁIRITHE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [29 Aibreán, 1969.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Léiriú.

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “an eaglais” eaglais Mhainistir na Croise Naofa i gContae Thiobraid Árann, an Trian Thuaidh, atá dílsithe do na Coimisinéirí agus folaíonn sé aon déanmhas nó foirgneamh ar gá, i dtuairim na gCoimisinéirí, é a athchóiriú ionas go bhféadfaidh siad an Eaglais Mhainistreach sin a athchóiriú faoi alt 2 den Acht seo;

ciallaíonn “na Coimisinéirí” Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn.

An eaglais a athchóiriú.

1954, Uimh. 37 .

2. —(1) Féadfaidh na Coimisinéirí, más oiriúnach leo, an eaglais a athchóiriú le haghaidh cuspoirí eaglasta.

(2) Chun amhras a sheachaint, dearbhaítear leis seo go bhféadfaidh na Coimisinéirí, nuair a dhéanfaidh siad léas nó a dheonóidh siad ceadúnas i leith na heaglaise faoi réim agus de réir alt 17 d'Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta (Leasú), 1954 , an léas sin a dhéanamh nó an ceadúnas sin a dheonú faoi réir coinníll á cheangal go n-íocfa suim leis na Coimisinéirí ar cóimhéid le hiomlán nó gcaiteachas, nó le cuid de na caiteachais, a thabhaigh nó a thabhóidh na Coimisinéir ag athchóiriú na heaglaise faoi fho-alt (1) den alt seo agus féadfar aon suim den sórt sin a íoc ina tráthchodanna más oiriúnach leis na Coimisinéirí.

Leasú ar alt 25 (1) den Irish Church Act, 1869.

1869, c. 42.

3. —Ní oibreoidh alt 25 (1) den Irish Church Act, 1869, chun na Coimisinéirí a chosc ón eaglais a athchóiriú faoi alt 2 den Acht seo agus scoirfidh sé d'éifeacht a bheith aige a mhéid a cheanglaíonn sé nach n-úsáidfear an eaglais mar áit adhartha phoiblí.

Caiteachas.

4. —Déanfar aon chaiteachas a thabhóidh na Coimisinéirí faoin Acht seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Gearrtheideal.

5. —Féadfar an tAcht um Mainistir na Croise Naofa (Contae Thiobraid Árann), 1969 , a ghairm den Acht seo.