7 1981


Uimhir 7 de 1981


AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA (ORDÚ A DHAINGNIÚ) (UIMH. 2), 1981

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHAINGNIÚ AN ORDAITHE UM CHLEACHTAIS SRIANTA (BIOTÁILLE MHÓTAIR AGUS OLA BHEAL-AITHE MÓTARFHEITHICLÍ), 1981. [15 Aibreán, 1981]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Ordú a dhaingniú.

I.R. Uimh. 70 de 1981.

1. —Daingnítear leis seo an tOrdú um Chleachtais Srianta (Biotáille Mhótair agus Ola Bhealaithe Mótarfheithiclí), 1981, a rinne an tAire Tionscail, Tráchtála agus Turasóireachta faoi alt 8 den Acht um Chleachtais Srianta, 1972 .

Gearrtheideal.

2. —Féadfar an tAcht um Chleachtais Srianta (Ordú a Dhaingniú) (Uimh. 2), 1981 , a ghairm den Acht seo.


An tAcht dá dTagraítear

An tAcht um Chleachtais Srianta, 1972

1972, Uimh. 11